skip to Main Content
GRUPA PFI GLOBAL

Strategią Grupy Kapitałowej PFI GLOBAL jest budowanie niezbędnych
i unikatowych kompetencji, a następnie ich dywersyfikowanie w trzech ważnych obszarach:
1. Realizacyjno-Inwestycyjnym
2. Finansowym
3. Centrum usług wspólnych.

Dzięki tak obranej strategii Grupa gotowa jest skutecznie realizować kolejne zadania inwestycyjne, będąc godnym zaufania Inwestorem wobec Instytucji finansowych i swoich Partnerów inwestycyjnych.

KOMPETENCJE

Grupa Kapitałowa PFI Global jest również podmiotem skupiającym unikatowe kompetencje, posiadane przez swoje Spółki zależne. Kompetencje te zostały nabyte w ciągu 25 lat i dzięki nim możliwy jest obecny charakter działalności rynkowej. Stanowią one również odpowiednie zabezpieczenie i gwarancję należytego wykonania inwestycji.

Spółki zależne PFI GLOBAL:
– PFI FUTURE SA
– POLSKI HOLDING BUDOWLANY
– NEXUS NOWE TECHNOLOGIE SA
– PB INTER SYSTEM PPP SA
– FPP GRANT SA
– ISB BUDOWNICTWO Sp. z o.o.
– SERWIS SYSTEM Sp. z o.o.
– GC DEWELOPER Sp. z o.o.
– FUTURE ARCHITEKCI Sp. z o.o.

PFI Future
REALIZACJA ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH
Polski Holding Budowlany
BUDOWNICTWO
I PROJEKTOWANIE
Nexus Nowe Technologie
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
FPP Grant
INŻYNIERIA
FINANSOWA
GC Deweloper
SPRZEDAŻ
I KOMERCJALIZACJA
Future Architekci
BIURO
PROJEKTOWE
future

PFI FUTURE SA
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

NIP 8982222030
KRS 0000625973
Share Capital 37 456 800 zł

PFI Future S.A. to wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PFI Global, spółka powołana do przygotowania i realizacji dużych projektów, głównie w branży edukacyjno-rozrywkowej.
PFI Future S.A. skupia unikatowe kompetencje spółek należących do Grupy PFI Global oraz spółek partnerskich, dzięki którym ma  możliwość realizacji nowatorskich przedsięwzięć inwestycyjnych, poprzez powoływane spółki celowe, które mogą być zawiązywane w partnerstwie z samorządami oraz partnerami komercyjnymi.

Podstawową strategią PFI Future S.A. jest identyfikacja, przygotowanie oraz realizacja projektów, których przedmiotem są wielofunkcyjne, edukacyjno-rozrywkowe obiekty spędzania czasu wolnego, odpowiadające zmieniającym się oczekiwaniom lokalnej społeczności oraz dostosowane do dynamicznie rosnących potrzeb branży turystycznej, zrealizowane i zarządzane w sposób gwarantujący długofalową wysoką frekwencję, stabilny przychód i zyskowność projektu.

PFI Future S.A. zaprasza do wspólnej realizacji projektów inwestycyjnych: samorządy i instytucje publiczne, właścicieli i operatorów centrów handlowych, partnerów kapitałowych zainteresowanych zyskowną inwestycją!

W ramach strategicznych priorytetów PFI Future S.A. realizuje następujące rodzaje projektów:

  • Duże wielofunkcyjne, samodzielne obiekty spędzania czasu wolnego, takie jak oceanaria, stanowiące ponadregionalną atrakcję, stającą się unikalnym wyróżnikiem miast o dużych aspiracjach związanych z turystyką.
  • Duże wielofunkcyjne obiekty spędzania czasu wolnego, wkomponowane w nowoczesne centra handlowe, stające się magnesem dla klientów poszukujących rozrywki rodzinnej i możliwości atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.
  • Mniejsze obiekty edukacyjno-rozrywkowe, stanowiące uzupełnienie istniejących kompleksów handlowych, centrów rozrywkowych lub obiektów użyteczności publicznej, podnoszące atrakcyjność danej lokalizacji dla mieszkańców, klientów i odwiedzających turystów.

Projekty przygotowywane i realizowane przez PFI Future SA obejmują również inwestycje :

  • Hotelowe
  • Biurowe
  • Mieszkaniowe

towarzyszące obiektom edukacyjno-rozrywkowym lub stanowiące samodzielne przedsięwzięcie inwestycyjne.

Więcej informacji o spółce:
www.pfi-future.eu

PHB

POLSKI HOLDING BUDOWLANY Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

NIP .8971795727
KRS .0000490561
Share Capital 115 000 zł

Holding skupia kompetencje Spółek zależnych w zakresie projektowania, doradztwa technicznego, budownictwa wysoko złożonych technologicznie inwestycji, nowoczesnych technologii i inteligentnych systemów technicznych, a także serwisu gwarancyjnego oraz poza gwarancyjnego.
Holding oferuje Generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pełnym zakresie procesu budowlanego: od projektowania, poprzez budowę i wyposażenie obiektu, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Realizuje najbardziej skomplikowane technologicznie inwestycje takie jak: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Wrocławskie Oceanarium, Budowa Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, budynek Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej oraz biurowce, apartamentowce i osiedla mieszkalne.

Najważniejsze realizacje:

Afrykarium

AFRYKARIUM

Stadion Olimpijski

STADION OLIMPIJSKI

Ogrody Grabiszyńskie

OGRODY GRABISZYŃSKIE

Pałac Spatgena

PAŁAC SPATGENA

Narodowe Forum Muzyki

NARODOWE FORUM MUZYKI

Szkoła Muzyczna

SZKOŁA MUZYCZNA

Starostwo Powiatowe

STAROSTWO POWIATOWE

Teatr Lalek

TEATR LALEK

Nicolas Business Center

NICOLAS BUSINESS CENTER

Apartamenty Amsterdam

OSIEDLE AMSTERDAM

Urząd Miasta

URZĄD MIASTA

Zabytkowa Kamienica

ZABYTKOWA KAMIENICA

Więcej informacji o spółce:
www.phbsa.pl

Nexus NT

NEXUS NOWE TECHNOLOGIE SA
ul. Dmowskiego 17b
50-203 Wrocław

NIP 8971790919
KRS 0000468958
Share Capital 320 000 zł

Nexus Nowe Technologie SA jest wykonawcą wysoce zaawansowanych instalacji oraz inteligentnych systemów technicznych, przy jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Spółka w swoim obszarze działania:
– dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych zorientowane na niezawodne działanie oraz oszczędność zużywanych mediów i energii
– realizuje instalacje elektryczne z wykorzystaniem technologii umożliwiających oszczędność zużycia energii i jej efektywne wykorzystanie.
– instalujemy systemy bezpieczeństwa i komfortu użytkowania obiektów, w których duży nacisk kładziony jest na integrację podnoszącą efektywność ich wykorzystania przez Użytkownika oraz obniżenie kosztów obsługi i eksploatacji
– stosujemy naturalne źródła energii, wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione
– Integruje wszystkie wyżej wymienione poprzez instalację zarządzającą techniką budynkową, kluczową dla efektywnego wykorzystania nowych technologii w obiektach budowlanych, co prowadzi do podniesienia komfortu ich użytkowania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania

 

Najważniejsze inwestycje:

Afrykarium

AFRYKARIUM

Stadion Wrocław

STADION MIEJSKI

NFM

NARODOWE FORUM MUZYKI

Stadion Olimpijski we Wrocławiu

STADION OLIMPIJSKI

Wrocławski Park Technologiczny

WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Nicolas Business Center

NICOLAS BUSINESS CENTER

Więcej informacji o spółce:
www.nexus-nt.eu

FPP Grant

FUNDUSZ POŻYCZKOWO-PORĘCZENIOWY GRANT SA
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

NIP 8943043547
KRS 0000445071
Share Capital 320 000 zł

Fundusz Pożyczkowo-Powierniczy GRANT SA jest instytucją finansową, zapewniającą dostęp do najnowszych narzędzi inżynierii finansowej. Głównym przedmiotem aktywności Spółki jest działalność finansowa skierowana na wsparcie MŚP i inkubację projektów innowacyjnych . Spółka prowadzi także działalność w obszarze usług leasingową.
Fundusz posiada również doświadczenie w emisji obligacji oraz oferuje konsultacje i pomoc w przygotowaniu modelu biznesowego oraz właściwej struktury finansowania dla MSiP.

 

Więcej informacji o spółce:
www.fundusz-grant.pl

GC Deweloper

GC DEWELOPER SP. Z O.O.
ul. Dmowskiego 17b
50-203 Wrocław

NIP 8982111135
KRS 0000279878
Share Capital 50 000 zł

GC DEWELOPER Sp. z o.o. jest doświadczonym na rynku deweloperem, zajmującym się realizacją własnych inwestycji wraz z późniejszą komercjalizacją powierzchni zarówno biurowych, jak i mieszkalnych.

Najważniejsze realizacje:

Amsterdam

OSIEDLE AMSTERDAM

Szklarska Poręba

SZKLARSKA PORĘBA

NBC

NICOLAS BUSINESS CENTER

Apartamenty Żeromskiego

ŻEROMSKIEGO

Future Architekci

FUTURE ARCHITEKCI SP. Z O.O.
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

NIP .5842750744
KRS .0000623883
Share Capital 50.000 zł

Future Architekci Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się biurem projektowym, z ambitnym zespołem projektantów. Głównym profilem działalności Spółki jest projektowanie urbanistyczno-architektoniczne. Spółka zajmuje się opracowywaniem koncepcji wielofunkcyjnych obiektów spędzania czasu wolnego, a także koordynacją wielobranżowych prac projektowych inwestycji będących w trakcie realizacji. Uzupełnieniem działalności Spółki jest opracowywanie projektów architektonicznych obiektów o funkcji mieszkaniowej i biurowej.

SPÓŁKI PARTNERSKIE

Aqua Serwis
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Hello Poland
INTERAKTYWNA PLATFORMA TURYSTYCZNA
Vip Travel
CONCIERGE
USŁUG TURYSTYCZNYCH
aqua serwis

AQUA SERWIS SA
ul. Kominiarska 17
51-180 Wrocław

NIP .8971795733
KRS .0000279878
Share Capital. 50.000 zł

AQUA SERWIS SA jest stałym partnerem PFI GLOBAL

Głównym obszarem działalności jest przejmowanie odpowiedzialności i obowiązków właściciela nieruchomości w skomplikowanych obszarach zarządczych, których poprawne prowadzenie gwarantuje właściwe i niezakłócone funkcjonowanie obiektu.
Spółka jest liderem we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań i pomysłów, dzięki którym możliwe jest wykorzystanie dostępnych technologii, aby maksymalnie usprawniać i zoptymalizować procesy zarządzania.
Do najważniejszych obiektów zarządzanych przez Spółkę należą: Afrykarium-Oceanarium, Biurowiec Nicolas Business Center, Nowoczesny budynek laboratoryjno-badawczy Europejskiego Instytutu Innowacji Plus, Osiedle mieszkaniowe Amsterdam.

 

Kompetencje Spółki pozwalają na efektywną działalność w obszarach:

zarządzanie nieruchomościami i komercjalizacja powierzchni

obsługa instalacji LSS  (Life Support System)

prace alpinistyczne

kompleksowa obsługa techniczną obiektów 24h

badania laboratoryjne

utrzymywanie czystości i usługi gospodarcze

serwis i konserwacja wszelkich instalacji

prace podwodne

projektowanie i opieka nad zielenią

Więcej informacji o spółce:
www.aqua-serwis.eu

Hello Poland

Hello Poland Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

NIP .8971842378
KRS .0000686920
Share Capital. 100.000 zł

Hello Poland jest stałym partnerem PFI GLOBAL

Spółka prowadzi swoją działalność na terenie całego kraju. Jej głównym zadaniem jest stworzenie spójnej i nowoczesnej polityki zarządzania strumieniem turystycznym w danym mieście w oparciu o zaawansowaną platformę internetową, co prowadzi do ogólnopolskiej i globalnej promocji miasta i jego atrakcji turystycznych.
Szereg udogodnień i korzyści płynących z funkcjonowania interaktywnej platformy turystycznej, czynią ofertę Hello Poland wyjątkową w skali całego rynku.

 

Więcej informacji o spółce:
www.hello-poland.com.pl

Vip Travel

Vip Travel Wrocław Sp. z o.o.
ul. Dmowskiego 17b
50-203 Wrocław

NIP .8982213692
KRS .0000573158
Kapitał. Zakład. 56.000 zł

Vip Travel Wrocław Sp. z o.o. jest stałym partnerem PFI GLOBAL

Vip Travel Wrocław Sp. z o.o. zapewnia organizację pobytu i wycieczek turystycznych we Wrocławiu połączoną ze zwiedzaniem największych atrakcji turystycznych miasta. Swoim klientom umożliwia zobaczenie tego, co z reguły jest niedostępne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, z zachowaniem pełnego profesjonalizmu w zakresie organizacji noclegów, zwiedzania, transportu oraz oprawy kulinarnej.
Już niebawem Spółka planuje rozszerzyć swoją ofertę i rozpocząć działalność w innych miastach Polski.

 

Więcej informacji o spółce:
www.viptravelwroclaw.pl

WŁADZE SPÓŁKI
Zarząd

KONTAKT

PFI GLOBAL
ul. Dmowskiego 17b
50-203 Wrocław

NIP 8982197585
Kap. zakładowy: 80 605 000 zł
Kap. własny: 96 290 000 zł

Dział handlowy:
NBC ul. Św. Mikołaja 18-20
50-134 Wrocław

T: 71 712 73 00
F: 71 712 73 01
E: biuro@pfiglobal.com.pl

Back To Top