GRUPA PFI GLOBAL

Strategią Grupy Kapitałowej PFI GLOBAL jest budowanie niezbędnych
i unikatowych kompetencji, a następnie ich dywersyfikowanie w trzech ważnych obszarach:
1. Realizacyjno-Inwestycyjnym
2. Finansowym
3. Centrum usług wspólnych.

Dzięki tak obranej strategii Grupa gotowa jest skutecznie realizować kolejne zadania inwestycyjne, będąc godnym zaufania Inwestorem wobec Instytucji finansowych i swoich Partnerów inwestycyjnych

KOMPETENCJE

Grupa Kapitałowa PFI Global jest również podmiotem skupiającym unikatowe kompetencje, posiadane przez swoje Spółki zależne. Kompetencje te zostały nabyte w ciągu 25 lat i dzięki nim możliwy jest obecny charakter działalności rynkowej. Stanowią one również odpowiednie zabezpieczenie i gwarancję należytego wykonania inwestycji.

Spółki zależne PFI GLOBAL:
– POLSKI HOLDING BUDOWLANY
– NEXUS NOWE TECHNOLOGIE SA
– PB INTER SYSTEM PPP SA
– FPP GRANT SA
– ISB BUDOWNICTWO Sp. z o.o.
– SERWIS SYSTEM Sp. z o.o.
– GC DEWELOPER Sp. z o.o.
– FUTURE ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Nasze najważniejsze kompetencje zgromadziliśmy w obszarach:

PFI FUTURE SA
REALIZACJA ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH
PHB-1
BUDOWNICTWO
I PROJEKTOWANIE
NEXUS
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
FPP GRANT
INŻYNIERIA
FINANSOWA
GC DEWELOPER
SPRZEDAŻ
I KOMERCJALIZACJA
l6
BIURO
PROJEKTOWE
future

PFI FUTURE SA
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

NIP 8982222030
KRS 0000625973
Wys. Kap. Zakład. 37 456 800 zł

Spółka prowadzi działalność na terenie całego kraju. Głównym przedmiotem aktywności rynkowej Spółki jest działalność finansowa, inwestycyjna i inkubacja nowych podmiotów z obszaru usług i nowych technologii. Celem prowadzonej działalności jest zaangażowanie Spółki w nadzorowanie i/lub zarządzanie innymi podmiotami. Spółka bierze pod uwagę również bezpośredni udział w zarządzaniu innymi podmiotami poprzez swoich przedstawicieli oraz planuje wspomagać inne podmioty w zakresie finansów, marketingu, czy technologii.
Spółka planuje również w zakresie tej działalności budować długofalową strategię działania dla innych podmiotów oraz brać czynny udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących ich dalszego rozwoju, w tym tworzyć kapitałowe spółki celowe niezbędne dla podejmowanych przedsięwzięć.
Spółka, jako inwestor Private Equity, działając w ramach dokonywanej inwestycji, oczekuje w zamian większego wpływu na podmiot i odpowiedniego wynagrodzenia z tytułu podwyższonej premii za ryzyko.
Celem działania Spółki jest także wzmacnianie działań marketingowych i budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, a także stabilnego inwestora, posiadającego w swych aktywach inwestycje o wysokiej stopie zwrotu.

Ponadto Spółka kumuluje w sobie wszystkie kompetencje realizacyjno-inwestycyjne spółek zależnych.

Więcej informacji o spółce:
www.pfi-future.eu

PHB-logo-poziome

POLSKI HOLDING BUDOWLANY Sp. z o.o.
Ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

NIP .8971795727
KRS .0000490561
Wys. Kap. Zakład. 115.000 zł

Holding skupia kompetencje Spółek zależnych w zakresie projektowania, doradztwa technicznego, budownictwa wysoko złożonych technologicznie inwestycji, nowoczesnych technologii i inteligentnych systemów technicznych, a także serwisu gwarancyjnego oraz poza gwarancyjnego.
Holding oferuje Generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pełnym zakresie procesu budowlanego: od projektowania, poprzez budowę i wyposażenie obiektu, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Realizuje najbardziej skomplikowane technologicznie inwestycje takie jak: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Wrocławskie Oceanarium, Budowa Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, budynek Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej oraz biurowce, apartamentowce i osiedla mieszkalne.

Najważniejsze realizacje:

AFRYKARIUM

STADION OLIMPIJSKI

OGRODY GRABISZYŃSKIE

PAŁAC SPATGENA

NARODOWE FORUM MUZYKI

SZKOŁA MUZYCZNA

STAROSTWO POWIATOWE

TEATR LALEK

NICOLAS BUSINESS CENTER

OSIEDLE AMSTERDAM

URZĄD MIASTA

ZABYTKOWA KAMIENICA

Więcej informacji o spółce:
www.phbsa.pl

nexus

NEXUS NOWE TECHNOLOGIE SA
ul. Dmowskiego 17b
50-203 Wrocław

NIP 8971790919
KRS 0000468958
Wys. Kap. Zakład. 320 000 zł

Nexus Nowe Technologie SA jest wykonawcą wysoce zaawansowanych instalacji oraz inteligentnych systemów technicznych, przy jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Spółka w swoim obszarze działania:
– dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych zorientowane na niezawodne działanie oraz oszczędność zużywanych mediów i energii
– realizuje instalacje elektryczne z wykorzystaniem technologii umożliwiających oszczędność zużycia energii i jej efektywne wykorzystanie.
– instalujemy systemy bezpieczeństwa i komfortu użytkowania obiektów, w których duży nacisk kładziony jest na integrację podnoszącą efektywność ich wykorzystania przez Użytkownika oraz obniżenie kosztów obsługi i eksploatacji
– stosujemy naturalne źródła energii, wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione
– Integruje wszystkie wyżej wymienione poprzez instalację zarządzającą techniką budynkową, kluczową dla efektywnego wykorzystania nowych technologii w obiektach budowlanych, co prowadzi do podniesienia komfortu ich użytkowania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania

 

Najważniejsze inwestycje:

AFRYKARIUM

STADION MIEJSKI

NARODOWE FORUM MUZYKI

STADION OLIMPIJSKI

WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY

NICOLAS BUSINESS CENTER

Więcej informacji o spółce:
www.nexus-nt.eu

grantt

FUNDUSZ POŻYCZKOWO-PORĘCZENIOWY GRANT SP. Z O.O.
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

NIP 8943043547
KRS 0000445071
Wys. Kap. Zakład. 320 000 zł

Fundusz Pożyczkowo-Powierniczy GRANT Sp. z o.o. jest instytucją finansową, zapewniającą dostęp do najnowszych narzędzi inżynierii finansowej. Fundusz specjalizuje się głównie we wsparciu finansowym dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Działalność Funduszu opiera się głównie na:
– udzielaniu pożyczek na inwestycje
– udzielaniu pożyczek na bieżącą działalność
– leasingu pojazdów, mebli i urządzeń
– udzielaniu poręczeń i gwarancji

Fundusz posiada również doświadczenie w emisji obligacji oraz oferuje konsultacje i pomoc w przygotowaniu modelu biznesowego oraz właściwej struktury finansowania dla MSiP.

 

Więcej informacji o spółce:
www.fundusz-grant.pl

GC3

GC DEWELOPER SP. Z O.O.
ul. Dmowskiego 17b
50-203 Wrocław

NIP 8982111135
KRS 0000279878
Wys. Kap. Zakład. 50 000 zł

GC DEWELOPER Sp. z o.o. jest doświadczonym na rynku deweloperem, zajmującym się komercjalizacją powierzchni zarówno biurowych, jak i mieszkalnych

Najważniejsze realizacje:

OSIEDLE AMSTERDAM

SZKLARSKA PORĘBA

NICOLAS BUSINESS CENTER

ŻEROMSKIEGO

Więcej informacji o spółce:
www.gcdeweloper.com.pl

Future Architekci

FUTURE ARCHITEKCI SP. Z O.O.
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

NIP .5842750744
KRS .0000623883
Wys. Kap. Zakład. 50.000 zł

Future Architekci Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się biurem projektowym, z ambitnym zespołem projektantów. Głównym profilem działalności Spółki jest projektowanie urbanistyczno-architektoniczne. Spółka zajmuje się opracowywaniem koncepcji wielofunkcyjnych obiektów spędzania czasu wolnego, a także koordynacją wielobranżowych prac projektowych inwestycji będących w trakcie realizacji. Uzupełnieniem działalności Spółki jest opracowywanie projektów architektonicznych obiektów o funkcji mieszkaniowej i biurowej.

Aqua Serwis
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Hello Poland
INTERAKTYWNA PLATFORMA TURYSTYCZNA
Vip Travel
CONCIERGE
USŁUG TURYSTYCZNYCH
aqua3

AQUA SERWIS SA
ul. Kominiarska 17
51-180 Wrocław

NIP 8971795733
KRS 0000279878
Wys. Kap. Zakład. 50 000 zł

AQUA SERWIS SA jest stałym partnerem PFI GLOBAL

Głównym obszarem działalności jest przejmowanie odpowiedzialności i obowiązków właściciela nieruchomości w skomplikowanych obszarach zarządczych, których poprawne prowadzenie gwarantuje właściwe i niezakłócone funkcjonowanie obiektu.
Spółka jest liderem we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań i pomysłów, dzięki którym możliwe jest wykorzystanie dostępnych technologii, aby maksymalnie usprawniać i zoptymalizować procesy zarządzania.
Do najważniejszych obiektów zarządzanych przez Spółkę należą: Afrykarium-Oceanarium, Biurowiec Nicolas Business Center, Nowoczesny budynek laboratoryjno-badawczy Europejskiego Instytutu Innowacji Plus, Osiedle mieszkaniowe Amsterdam.

 

Kompetencje Spółki pozwalają na efektywną działalność w obszarach:

zarządzanie nieruchomościami i komercjalizacja powierzchni

obsługa instalacji LSS

prace alpinistyczne

kompleksowa obsługa techniczną obiektów 24h

badania laboratoryjne

utrzymywanie czystości i usługi gospodarcze

serwis i konserwacja wszelkich instalacji

prace podwodne

projektowanie i opieka nad zielenią

Więcej informacji o spółce:
www.aqua-serwis.eu

hello2

Hello Poland Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

NIP .8971842378
KRS .0000686920
Wys. Kap. Zakład. 100.000 zł

Hello Poland jest stałym partnerem PFI GLOBAL

Spółka prowadzi swoją działalność na terenie całego kraju. Jej głównym zadaniem jest stworzenie spójnej i nowoczesnej polityki zarządzania strumieniem turystycznym w danym mieście w oparciu o zaawansowaną platformę internetową, co prowadzi do ogólnopolskiej i globalnej promocji miasta i jego atrakcji turystycznych.
Szereg udogodnień i korzyści płynących z funkcjonowania interaktywnej platformy turystycznej, czynią ofertę Hello Poland wyjątkową w skali całego rynku.

 

Więcej informacji o spółce:
www.hello-poland.com.pl

logo-VTW-kolor

Vip Travel Wrocław Sp. z o.o.
ul. Dmowskiego 17b
50-203 Wrocław

NIP .8982213692
KRS .0000573158
Wys. Kap. Zakład. 56.000 zł

Vip Travel Wrocław Sp. z o.o. jest stałym partnerem PFI GLOBAL

Vip Travel Wrocław Sp. z o.o. zapewnia organizację pobytu i wycieczek turystycznych we Wrocławiu połączoną ze zwiedzaniem największych atrakcji turystycznych miasta. Swoim klientom umożliwia zobaczenie tego, co z reguły jest niedostępne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, z zachowaniem pełnego profesjonalizmu w zakresie organizacji noclegów, zwiedzania, transportu oraz oprawy kulinarnej.
Już niebawem Spółka planuje rozszerzyć swoją ofertę i rozpocząć działalność w innych miastach Polski.

Więcej informacji o spółce:
www.viptravelwroclaw.pl

WŁADZE SPÓŁKI

KONTAKT

PFI GLOBAL
ul. Dmowskiego 17b
50-203 Wrocław

NIP 8982197585
Kap. zakładowy: 80 605 000 zł
Kap. własny: 96 290 000 zł

Dział handlowy: 
NBC ul. Mikołaja 18-20
50-134 Wrocław

T: 71 712 73 00
F: 71 712 73 01
E: biuro@pfiglobal.com.pl